Kurs za interne proveravače

              

Kurs za interne proveravače (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001...)

Kome je dvodnevni kurs namenjen

Kurs je namenjen zaposlenima odgovornim za sprovođenje internih provera u okviru datog sistema menadžmenta u organizaciji, kao i zaposleni koji će vršiti provere isporučilaca – pojedinačno ili kao članovi proveravačkog tima. Kurs je namenjen i rukovodicima i drugim zaposlenima koji treba da realizuju interne provere.

Nakon uspešnog pohađanja ovog kursa polaznici dobiju diplomu, stiču zvanje internog proveravača i potrebna operativna znanja za izvođenje internih provera u organizaciji u kojoj su zaposleni, kao i eksternih provera kod isporučilaca.

Poseban poklon

Svaki učesnik dobija knjigu autora prof. dr Nikole Vujanovića: „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 i ISO 500001)“.

7. mart 2018.

8.00-9.00 Evidentiranje učesnika i podela materijala.
9.00-9.15 Predstavljanje učesnika kursa i podela u grupe.
9.15-10.00 Interne provere.
10.00-10.30 Standard ISO 19011.
 • Dodela ZADATKA 1 (planiranje provere).
10.30-11.00 Pauza za osveženje.
11.00-12.00 Standard ISO 9001:2015 ili ISO 14001:2015 ili OHSAS 18001 (u zavisnosti od toga za koji se standard učesnik kursa opredelio).
12.00-12.30 TEST 1 (zahtevi ISO 9001:2015 ili ISO 14001:2015 ili OHSAS 18001 (u zavisnosti od toga za koji se standard učesnik kursa opredelio).
12.30-13.00 Pokretanje interne provere i zahtevi za proveravače.
13.00-13.30 Priprema za internu proveru (davanje instrukcija za rešavanje ZADATKA 1).
13.30-15.30
 • upoznavanje sa sistemom menadžmenta ORGANIZACIJE preko dobijenog Poslovnika i dobijenih procedura
 •  popunjavanje obrazaca koji se odnose na pripremu interne provere, iz procedure za internu proveru Organizacije
15.30- Dodatno vreme za rad po timovima (u slučaju potrebe).

 

8. mart 2018.

9.00-9.45 Prezentacija ZADATKA 1.
9.45-10.00 Pauza za osveženje.
   Dodela ZADATKA 2 (izvođenje provere) i davanje instrukcija za njegovo rešavanje.
10.00-10.30 Vođenje intervjua, metode i tehnike provere.
10.30-10.45 Sprovođenje interne provere.
10.45-11.00 Izveštaj o internoj proveri i praćenje korektivnih mera.
11.00-11.30 TEST 2 (interne provere – standard ISO 19011).
11.30-12.00 Pauza za osveženje.
12.00-14.30
 • izvođenje provere – kritičko sagledavanje kompletne dokumentacije Organizacije
 •  priprema timova za završni sastanak
14.30-15.00 ZADATAK 2 – završni sastanak (izlaganje nalaza sa izvođenja provere).
15.00  Saopštavanje rezultata o uspehu na kursu, podela sertifikata i zatvaranje kursa.

 

Prijava učešća i kotizacija

Formular za prijavu nalazi se na dnu ove strane. Kotizacija za ovaj seminar iznosi 24.000,00 dinara (PDV uključen). Za članove SMEITS-a, njegovih društava i članove Inženjerske komore Srbije cena sa popustom iznosi 19.200,00 dinara (PDV uključen). Za organizacije koje prijave više od dva polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Osim prisustva kursu, kotizacija svakom učesniku obezbeđuje sledeće.

 • • Materijal „Priručnik kursa za interne proveravače“, po kome se kurs realizuje
 • Knjiga prof. dr Nikole Vujanovića „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 i ISO 500001)“
 • Pribor za pisanje
 • Korišćenje radnog materijala za vežbe i zadatke na kursu (plan provere, program provere, procedure, poslovnik o kvalitetu)
 • Ručak oba dana kursa
 • Osveženja u pauzama
 • Spisak svih učesnika kursa
 • Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama 
 • Diploma internog proveravača posle uspešnog završetka TESTA 1, TESTA 2, ZADATKA 1 i ZADATKA 2 i aktivnog učešća tokom kursa (na srpskom i engleskom)

Predavači

Prof. dr Nikola Vujanović

 • • Registrovani vodeći konsultant (RSC - Registered Senior Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register).
 • • Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet - FCQI (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
 • • Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 • • Redovni profesor Univerziteta u Beogradu.
 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive (CE znak), PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
 • • Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
 • • Ekspert u registru Lojda (Lloyd's Register Quality Assurance) za ocenjivanje sistema menadžmenta.
 • • Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
 • • Dobitnik Povelje „Zaslužni član JUSK-a".
 • • Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.
 • • Usavršavanje na poslovima postavljanja i ocenjivanja sistema upravljanja kvalitetom u švedskoj kompaniji BOFORS.

Ljubomir Petrović, dipl. inž.

 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive-CE znak, itd) u velikom broju organizacija.
 • • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom (QMS Auditor - ISO 9001).
 • • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta životne sredine (EMS Auditor - ISO 14001).
 • • Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
 • • Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.

Име
Презиме
За чланове СМЕИТС-а и ИКС
Уколико котизацију плаћа предузеће, послаћемо предрачун
Име предузећа
Адреса предузећа
ПИБ предузећа
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com