Чланци пун текст

Vaillant

Velika novost kod 4. generacije je činjenica da je osim „drainback“ sistema moguće po potrebi koristiti klasičan pritisni sistem, što je omogućeno razvojem dva različita modula za iste vrste rezervoara. Ukoliko korisnik želi da iskoristi prednosti „drainback“ sistema kako bi izbegao periode tokom godine kada sistem ulazi u stagnacijsku fazu i opasnost od isticanja solarne tečnosti ili oštećenja solarne ekspanzione posude, na raspolaganju će biti modul oznake VMS 8 D koji će, u zavisnosti od integracije jedne ili dve solarne pumpe, moći da zadovolji maksimalnu visinsku razliku od 8 ili 12 m. Za ostale pritisne instalacije na raspolaganju je modul VMS 8. Sve navedene pumpe su visokoefikasne i zadovoljavaju nadolazeće ErP standarde.

Rezervoari će se izrađivati u tri standardne veličine od 150, 250 i 350 litara sa napomenom da je 150 isključivo monovalentne opcije (jedan cevni razmenjivač), dok je 250 i 350 monovalentne ili bivalentne opcije (dva cevna razmenjivača). Još jedna lepa novost je i povećanje maksimalne moguće temperature rezervoara sa dosadašnjih 75⁰C na 85⁰C, što će sigurno poboljšati akumulaciju dozračene solarne energije na godišnjem nivou. Kolektori ostaju nepromenjeni, odnosno „drainback“ sistemi će koristiti auroTHERM VFK 135, a pritisni sistemi će koristiti auroTHERM VFK 125 i VFK 145.

Veliki iskorak je napravljen u korisničkom interfejsu koji je sada informativniji i pregledniji. Na ekranu u osnovnom prikazu korisnik može da očita i parametre poput temperature kolektorskog polja, programiranog načina rada, dnevni prikaz solarne dobiti, rada solarne pumpe, prikaz odnosa sunčanog prinosa i temperature rezervoara i dr.

Meni sadrži čitav niz korisnih funkcija i programa koji će u startu omogućiti pravilno puštanje sistema u rad, a potom sav komfor korisniku po pitanju upravljanja, vodeći računa o potrošnji energije. Svakako je potrebno napomenuti i da je, osim već standardnog C1/C2 kontakta za potporu zagrevanja PTV, elektronika opremljena komunikacijskom vezom eBUS, putem koje je moguće povezati današnji calorMATIC 470/4, a u budućnosti i nove regulacije što će dodatno poboljšati način upravljanja, odnosno očitavanja informacija.

Sa novom generacijom auroSTEP plus, Vaillant je ponudio tržištu inovativni koncept solarnog sistema za pripremu potrošne tople vode koji svojim modularnim pristupom pruža mogućnost prilagođavanja potrebama korisnika uz visok nivo energetske efikasnosti.

Biogas

U izveštaju „Energija (r)evolucija 2015 – 100% obnovljive energije za sve“ iznosi se scenario što bržeg napuštanja uglja, nafte, gasa i nuklearne energije, da bi se 2050. koristili isključivo obnovljivi izvori. Za ovaj prelazak potrebne su investicije od 1.400 milijardi evra godišnje do 2050, što je jednako bruto domaćem proizvodu Južne Koreje ili Australije.

„Proizvodnja energije iz sunca i vetra sazrela je i konkurentna je sa ugljem u pogledu troškova. Veoma je moguće da će u nardnoj deceniji po pitanju zapošljavanja i snabdevanja energijom premašiti industriju uglja“, ocenio je u saopštenju glavni autor izveštaja Sven Teske.

U izveštaju se podseća da oko 80% energije u svetu dolazi iz fosilnih goriva. Kratkoročno gledano, tehnologije neophodne za obnovljivu energiju „lagano povećavaju troškove proizvodnje energije“, ističe se u tekstu. Ali “u nekoliko zemalja poput Kine i Indije scenario Energetska (r)evolucija je isplativ od početka i do 2020. postaje jeftiniji od konvencionalnih izvora energije“, dodaje se.

Sa predviđenim povećanjem cena konvencionalnih energija (ugalj, gas, nafta...), troškovi obnovljivih izora će „sa ekonomske tačke gledišta biti povoljniji u svim regionima sveta do 2030“, tvrde autori. Navodi se da će potpuni prelazak na obnovljive izvore dovesti do otvaranja miliona radnih mesta. Tako bi do 2030. sektor solarne energije „mogao da zaposli onoliko ljudi koliko danas zapošljava industrija uglja, više od 9,5 miliona“. U sektoru energije vetra broj zaposlenih bi u tom periodu porastao 10 puta, sa današnjih 700.000 na više od 7,8 miliona, što je dva puta više nego industrija gasa i nafte zajedno.

Izvršni direktor Grinpisa, Kumi Naido, ocenio je u saopštenju da je očekivani sporazum na konferenciji u Parizu krajem 2015. godine „trebalo da pruži dugoročnu viziju za napuštanje uglja, nafte, gasa i nuklearne energije do sredine veka kako bi se postigao cilj od 100% obnovljivih izbora, uz dostupnost energije za sve“.

Kuvajt

Konferencija je nastavak pet ranije održanih skupova koje su privukle međunarodnu pažnju stručnjaka na polju istraživanja i razvoja energetike. O uspešnosti konferencije govori i činjenica da je zvanično podržava i promoviše Međunarodno društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE).

Osnovni fokus i tema konferencije bio je „Napredak u oblasti istraživanja i razvoju energetike“, dok je posebna pažnja posvećena novim, savremenim tehnologijama za konverziju i očuvanje energije, kao i strategijama upravljanja energijom sa ciljem optimizacije energetskih sistema i racionalnog korišćenja energetskih resursa u glavnim sektorima potrošnje energije u sušnom regionu Arapskog poluostrva. Sama konferencija koncipirana je tako da okupi vodeće svetske naučnike, istraživače, stručnjake ove oblasti, izvršni kadar i regionalne političare kao donosioce važnih odluka u ovoj oblasti, kako bi razmenili svoja iskustva i rezultate istraživanja o relevantnim dostignućima koja se primenjuju u energetskim sistemima. Konferencija je okupila više od 300 učesnika iz regiona i iz sveta, dok je tehnički program bio bogat i raznolik.

Na programu je bilo četiri plenarna predavanja i oko 50 tehničkih i naučnih radova, podeljenih u dve paralelne sesije svakog dana. Takođe, održano je nekoliko radionica dok su učesnici konferencije imali priliku da posete izložbu opreme vodećih kompanija u ovoj oblasti.

Autori su izložili radove u okviru nekoliko interesantnih sesija kao što su Primena obnovljivih izvora energije (Renewable Energy Applications), Termalna ugodnost i kvalitet vazduha (Thermal Comfort and Indoor Air Quality), Atipične tehnologije hlađenja (Not-in-Kind Cooling Technologies), Energetski menadžment (Energy Management), Primena tehnologija za hlađenje (Cooling Applications), Prenos toplote (Heat Transfer), Omotač objekta (Building Envelope), Energetske performanse (Energy Performance), Tokovi fluida (Fluid Flow), Rashladni fluidi (Refrigerants), kao i Energetska postrojenja i njihova primena (Power Plant Applications).

Izloženi su i radovi posebno pozvanih predavača, a održana je obuka za podršku projektovanju i izgradnji lokalnih kapaciteta. Održana je i posebna sesija na temu budućnosti i trendova obrazovanja u oblasti.

Ključni govornici detaljno su približili učesnicima teme svojih istraživanja na vrlo atraktivan način koji je pobudio diskusiju. Dr Adnan Shihab-Eldin, generalni direktor Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, govorio je na temu “Energy Challenges in Kuwait and GCC: in Low Oil Price Environment”. John W. Field, predsednik UK Chartered Institution of Building Services Engineers, ukazao je na trenutno stanje sertifikacije i obeležavanja performansi zgrada u svom radu “International Developments in Certification and Labelling of Building Performance”. Zatim je predsednik ASHRAE-a, Timothy G. Wentz, PE, HBDP, vanredni profesor na Univerzitetu Nebraska, SAD, u radu pod naslovom “HVAC Trends and Strategies: The Future of Smart Buildings and System Efficiencies” govorio o trendovima i strategijama sistema KGH. Veliko interesovanje kod učesnika izazvao je prof. Ahmed F. Ghoniem (Professor of Mechanical Engineering at MIT, sa temom “Carbon capture, Reuse and Storage; Drivers and Emerging Technologies”, dok je dr Sitaraman Chandra Sekhar , profesor na National University of Singapore, izložio predavanje na temu “Sustainable HVAC Technologies for Occupant Comfort and Well-Being in the Built Environment”.

Naučni odbor konferencije činili su lideri u oblasti GCC regiona: Faisal Al-Juwayhel, Ammar Alsairafi, Esam Alawadhi, prof. dr Tim Wentz, predstavnik ASHRAE, kao i Costas Balaras, Research Director, Institute for Environmental Research & Sustainable Development, National Observatory of Athens, dok je predsednik konferncije bio prof. dr Walid Chakroun sa Kuvajtskog univerziteta.

Na konferenciji su učestvovli i istraživači iz Srbije sa Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom sadu, Milovan Medojević koji je izložio rad na temu “Energy Efficiency and Optimization Measures of Compressed Air Systems with Pneumatic Cylinders as an End Compressed Air Energy Users in the Large Exibition Hall”, u okviru sesije Atipične tehnologijehlađenja (Not-in-Kind Cooling Technologies), kao i Milana Medojević sa radom na temu “Energy Consumption Indicators of Public Facilities in AP Vojvodina with Focus on Human Factor and Factors Influencing Energy-Saving Behavior of Employees” u sesiji Termalni komfor i kvalitet vazduha (Thermal Comfort and Indoor Air Quality). Oba rada izazvala su interesovanje kod učesnika, koje je potom bilo propraćeno diskusijom.

Organizatori su se veoma potrudili da učesnici svoje slobodno vreme kvalitetno iskoriste razgledanjem znamenitosti grada i druženjem u večernjim časovima.

Predstavnici ASHRAE iskoristili su priliku da učesnike pozovu na zimsku konferenciju ASHRAE-a koja će se održati u Las Vegasu, Nevada, SAD, od 28. januara do 1. februara 2017. godine. Očekuje se da će ovo biti do sada najveća ASHRAE konferencije i izložba KGH opreme do sada, a procenjeno je da će događaju prisustvovati više od 60.000 posetilaca.

Pripremili: Milovan i Milana Medojević,
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

ISS
 • • новости у структури, терминологији и концепту ISO 14001:2015,
 • • поређење са захтевима претходног издања,
 • • кључне измене у новој верзији ISO 14001,
 • • идентификовање значаја тих измена за организације,
 • • сврха и користи од Прилога SL из ISO/IEC Директива, Део 2,
 • • промене у специфичним захтевима EMS-а који проистичу из ревизије ISO 14001,
 • • тумачење захтева са акцентом на: лидерство, менаџмент ризицима, мерење циљева и управљање променама, бољу заштиту животне средине,
 • • ефективнију комуникацију, сагледавање процеса из угла животног циклуса и друго,
 • • транзициони период из угла сертификације.

Организацијама које се прилагоде новом стандарду омогућава се да лакше обједине свој систем менаџмента заштитом животне средине са кључним пословним процесима и постигну веће користи за своје пословање.

Семинар је намењен:

 •  представницима руководства за систем менаџмента животном средином (EMS),
 •  представницима руководства за друге системе менаџмента (QMS и OHSAS),
 •  интерним проверавачима EMS-a,
 •  осталима који се баве EMS-ом.

Предавачи су чланови Комисије, KS A207, Системи менаџмента заштитом животне средине, која је припремила и усвојила нову верзију SRPS ISO 14001 (на српском и енглеском језику), као велики број других стандарда из система менаџмента заштитом животне

средине. Посебна погодност везана за овај семинар јесте то што материјал за обуку укључује и двојезично издање стандарда SRPS ISO 14001:2015.

Накнада за учешће на семинару износи 13 500,00 дин. (укључује материјал за обуку, нацрт стандарда naSRPS ISO 14001:2015, потврду о похађању и освежење за време паузе).

Пријавите се до 25. марта 2016. године, односно до попуне расположивих места.

Преузмите програм семинара.

SDDE

Daljinska energija je, bez sumnje, jedan od puteve energetike koji obećava – iako je dinamičan i težak put – koji je u nacionalnoj energetskoj mapi do sada bio označavan kao „dodatak“. Naše međunarodne konferencije doprinele su da naš put bude dobro održavan i prohodan.

Verujemo da je gas, iako je fosilnog porekla, ekološki bezbedno gorivo koje se lako transportuje do mesta potrošnje i koje nam može pomoći da dostignemo visoko postavljene energetske ciljeve.“

Detaljnije...