Чланци пун текст

Cold Chain

U sklopu opsežnog ispitivanja energetske efikasnosti hladnjača, razvijene su ankete preko interneta i sakupljeni podaci za određivanje potrošnje energije u hladnjačama različitih vrsta, veličina i konfiguracija. Prikupljeni su podaci o 167 običnih hladnjača, 187 hladnjača sa dubokim smrzavanjem i 75 mešanih hladnjača iz 23 zemlje sveta. Specifična potrošnja energije u posmatranim hladnjačama znatno je varirala. Zanemareni su podaci sa vrednostima višim i nižim od 20%, pa se došlo do sledećih prosečnih vrednosti specifične potrošnje energije: 50,2 kWh/m3 godišnje za obične hladnjače i 66,2 kWh/m3 godišnje za hladnjače sa dubokim smrzavanjem i mešane hladnjače. Upoređeni su podaci o potrošnji energije u različitim delovima sveta.

Razvijeni su matematički modeli kao pomoć korisnicima da smanje potrošnju energije i za pokazivanje koliko bi hladnjača energije trošila uz drugačije korišćenje i konfiguracije.

ShenTian je sa grupom autora govorio o jednoj metodi otkrivanja curenja amonijaka (Detection Method of Ammonia Leakage from Liquid Line of Cold Storage Refrigeration System Based on Pressure and Flow Rate). Prema nekim statistikama, u Kini se od 2010. do 2013. dogodilo dvanaest velikih incidenata curenja amonijaka sa velikim brojem žrtava. Ovi incidenti su uzrokovali i veliku štetu jer su cevovodi pucali iznenada i curenja su se širila vrlo brzo, naročito na linijama sa hladnom tečnošću. Istovremeno, rukovaoci nisu mogli da ublaže rizik bez preciznog lociranja mesta curenja. To je pokazalo važnost poboljšanja tehnologije automatske detekcije amonijaka radi brzog obaveštavanja i otkrivanja curenja.

Predloženi metod otkrivanja curenja amonijaka sastoji se od analize u realnom vremenu tranzijentnog ponašanja pritiska i brzine protoka u liniji sa hladnom tečnošću. Pomoću softverskog alata LabVIEW razvijen je računarski program za otkrivanje i lociranje curenja. Poređenje sa eksperimentalnim rezultatima pokazalo je dobru preciznost otkrivanja malih curenja na +5% i grešku u proceni lokacije curenja manju od ±16% za vreme od 10 sekundi.