Чланци пун текст

Tehnička škola

У Великом амфитеатру Школе инжењери неких од ових фирми одржаће презентације које ће указати на најзначајније новине у овoј области у свету и код нас.

У оквиру фестивала биће одржано и Републичко такмичење ученика образовног профила механичар грејне и расхладне технике. Сврха такмичења је упоређивање, размена искустава и постицање ученика и њихових наставника у преношењу, стицању и презентаовању знања, вештина и способности у подручју машинске енергетике и термотехнике, ради унапређивања занимања и васпитно-образовног рада у струци. На штандовима учесника фестивала у великом холу Школе посетиоци ће моћи да добију сва потребна објашњења и моћи ће, чак, да рукују оним што је безбедно или погодно за то.

У склопу манифестације биће одржан и турнир у малом фудбалу основних школа, где ће школски тимови бити у дресовима великих фирми, наших гостију.

Позвали смо и представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарствa за енергетику, развој и заштиту животне средине,Заводa за унапређивање образовања и васпитања, Машинског факултета, Друштва инжењера и техничара за климатизацију грејање и хлађење, Привредне коморе, Града, Општине, медија итд...

Имајући у виду све већи значај ове области последњих година (и деценија), а у условима неадекватног присуства ове врсте образовања у нашем образовном систему на средњошколском нивоу, одлучили смо пре неколико година, уз сагласност Заједнице машинских школа да организујемо овај Феастивал. Не треба посебно наглашавати, имајући у виду глобалне природне и вештачке промене које се дешавају, значај прилагођавања услова живота и рада у просторима у којима људи бораве, као ни значај очувања животне средине, енергетске ефикасности и других аспеката везаних за ову област. Велике инфраструктурне активности наше земље као што су изградња нових енеретских система, испуњавање услова разних међудржавних споразума и протокола, којима, уколико желимо ефикасан и успешан рад, морамо поћи у сусрет, образовавши кадрове који ће бити у стању да преузму послове и одговорности у овим областима, сусрећући се са најмодернијим технологијама и знањима. Све то нас обавезује да у наредном периоду у овим областима дамо свој максимум.

Отварање фестивала је предвиђено за 10 часова.

Била би нам велика част посетите наш фестивал са својим сарадницима и тако оснажите велике напоре наше школе да допринесе развоју просветне струке у овим областима технике и укаже на неопходни правац развоја спреге између производне привреде и њој потребног адекватног образовања.

Агенда

10:00 – 10:15

Велики амфитеатар Уводни део – Отварање фестивала

10:15 – 10:30 HERZ – Арматура за грејање и хлађење (радијаторска и подстанична), дипл. инг . Синиша Ђурђић
10:30 – 10:45 BOSCH – Новитети у гасној техници и регулацији дипл. инг . Бојан Гитарић
 10:45 – 11:00  WILO – Пумпе и пумпна техника у грејној инсталацији (врсте пумпи, избор и начин функционисања,) дипл. инг . Владo Васиљевић
 11:00 – 11:15 Пауза за освежење
 11:15 – 11:30  LG Electronics – Kућни клима уређаји – инвертери (Уређаји за контролу , избор рада грејање-хлађење , собни сензор температуре ) дипл. инг Ненад Чрнила 
11:30 – 11:45 TOP COMPANY - Геотермалне топлотне пумпе IDM (предности, принцип функционисања, компоненте) дипл. инг . Владан Ђурђевић
11:45 – 12:00 REHAU – Панелни системи грејања и хлађења дипл. инг . Дарко Аљиновић
12:15 – 14:15 Централни хол Презентације уз демонстрацију начина функционисања опреме и уређаја за грејање и хлађење (HERZ, BOSCH, LG Electronics, Wilo, REHAU, TOP COMPANY, CALEFFI, DELTA TERM, DAIKIN, STEELSOFT, GRUNDFOS, VAILLANT, REMS , ETAŽ, ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ, ТШ Нови Београд) 
12:30 – 14:00 Школско двориште BOSCH и REMS (презентације уз демонстрацију начина функционисања алата за уградњу и одржавање опреме и уређаја за грејање и хлађење)
14:30 Професорски клуб Пригодни коктел за учеснике и госте фестивала

 

Cold Chain

IMC predstavlja kontrolu položaja, brzine i ubrzanja. Za složene zadatke koji uključuju frekventni pretvarač, do sada je korisniku bio potreban i odgovarajući (interni ili eksterni) modul za kontrolu kretanja ili enkoder za preciznu kontrolu pogona. Zahvaljujući IMC-u to više nije slučaj: VLT Automation Drive FC 302 se može koristiti za pokretanje aplikacija za pozicioniranje bez potrebe za dodatnim modulima. Isto važi i za aplikacije za sinhronizaciju – parametri se jednostavno unesu u pretvarač umesto kupovine (skupe) servo tehnologije i programiranja koje oduzima dosta vremena.

Detaljnije...

Cold Chain

Uprkos kompaktnoj izvedbi, svi delovi, kao što su mešalište, vazdušne klapne, digitalni programski sklop smešteni su na pristupačno mesto. Mešalište goriva i vazduha standardne dužine može se u unutrašnjosti kućišta postaviti u servisni položaj, a da se ne mora vaditi. Celokupno vađenje dužeg mešališta (do 1100 mm dužine plamene cevi) moguće je kroz kućište gorionika.

Digitalno programsko upravljanje poznatim programskim sklopom W-FM200 vodi računa o optimalnim vrednostima sagorevanja uz lako rukovanje. Ugrađeni konektori omogućavaju daljinski prenos svih potrebnih informacija i naloga za upravljanje do nadređenog (vodećeg) sistema. Po potrebi se može instalirati daljinsko upravljanje, daljinski nadzor i daljinska dijagnoza.

Motor snage 47 kW omogućava primenu na modernim ložištima, jer pripadajući ventilator može savladati vrlo velike otpore u ložištu do 30 mbara, dok buka ostaje ispod 100 dB(A), prema ISO 4871.

Na gorionicima na gas se u obimu isporuke do dimenzija DN125 primenjuju elektromagnetni ventili za gas, dok su iznad DN125 u primeni elektromotorni ventili za gas. Automatska kontrola nepropusnosti ventila spada u serijsku opremu. Uz to, kao dodatno osiguranje u serijskoj opremi, jeste i nadzor najnižeg i najvišeg radnog pritiska kojim se osigurava stabilnost i pouzdanost rada. Prilikom podešavanja gorionika, udeo CO ne bi trebalo u da prelazi 50 ppm u radu. Zato se pri pravilnom prilagođavanju na ložište gasni gorionik prema EN 676 svrstava u razred emisija 3, dok se kombinovani gorionici na EL lož-ulje svrstavaju prema EN 267 u razred emisija 2. Puštanje u rad WKmono 80 se izvodi razumljivim i kroz izbornik vođenim programom puštanja u rad.

Pored mešališta, isporučuju se mnoge već poznate komponente iz, do sada, dokazanog programa gorionika WK. Zanimljiv detalj je i to da su mere otvora za montažu na generator toplote identične gorioniku WK80. Na taj način su date prednosti instalaterima postrojenja i korisnicima, za ekonomičnu nabavku rezervnih delova i osiguranju na magacinu, kao i kroz školovanje i servisiranje.

Cold Chain
Cold Chain

U sklopu opsežnog ispitivanja energetske efikasnosti hladnjača, razvijene su ankete preko interneta i sakupljeni podaci za određivanje potrošnje energije u hladnjačama različitih vrsta, veličina i konfiguracija. Prikupljeni su podaci o 167 običnih hladnjača, 187 hladnjača sa dubokim smrzavanjem i 75 mešanih hladnjača iz 23 zemlje sveta. Specifična potrošnja energije u posmatranim hladnjačama znatno je varirala. Zanemareni su podaci sa vrednostima višim i nižim od 20%, pa se došlo do sledećih prosečnih vrednosti specifične potrošnje energije: 50,2 kWh/m3 godišnje za obične hladnjače i 66,2 kWh/m3 godišnje za hladnjače sa dubokim smrzavanjem i mešane hladnjače. Upoređeni su podaci o potrošnji energije u različitim delovima sveta.

Razvijeni su matematički modeli kao pomoć korisnicima da smanje potrošnju energije i za pokazivanje koliko bi hladnjača energije trošila uz drugačije korišćenje i konfiguracije.

ShenTian je sa grupom autora govorio o jednoj metodi otkrivanja curenja amonijaka (Detection Method of Ammonia Leakage from Liquid Line of Cold Storage Refrigeration System Based on Pressure and Flow Rate). Prema nekim statistikama, u Kini se od 2010. do 2013. dogodilo dvanaest velikih incidenata curenja amonijaka sa velikim brojem žrtava. Ovi incidenti su uzrokovali i veliku štetu jer su cevovodi pucali iznenada i curenja su se širila vrlo brzo, naročito na linijama sa hladnom tečnošću. Istovremeno, rukovaoci nisu mogli da ublaže rizik bez preciznog lociranja mesta curenja. To je pokazalo važnost poboljšanja tehnologije automatske detekcije amonijaka radi brzog obaveštavanja i otkrivanja curenja.

Predloženi metod otkrivanja curenja amonijaka sastoji se od analize u realnom vremenu tranzijentnog ponašanja pritiska i brzine protoka u liniji sa hladnom tečnošću. Pomoću softverskog alata LabVIEW razvijen je računarski program za otkrivanje i lociranje curenja. Poređenje sa eksperimentalnim rezultatima pokazalo je dobru preciznost otkrivanja malih curenja na +5% i grešku u proceni lokacije curenja manju od ±16% za vreme od 10 sekundi.