Vaillantov auroSTEP

Vaillant

Velika novost kod 4. generacije je činjenica da je osim „drainback“ sistema moguće po potrebi koristiti klasičan pritisni sistem, što je omogućeno razvojem dva različita modula za iste vrste rezervoara. Ukoliko korisnik želi da iskoristi prednosti „drainback“ sistema kako bi izbegao periode tokom godine kada sistem ulazi u stagnacijsku fazu i opasnost od isticanja solarne tečnosti ili oštećenja solarne ekspanzione posude, na raspolaganju će biti modul oznake VMS 8 D koji će, u zavisnosti od integracije jedne ili dve solarne pumpe, moći da zadovolji maksimalnu visinsku razliku od 8 ili 12 m. Za ostale pritisne instalacije na raspolaganju je modul VMS 8. Sve navedene pumpe su visokoefikasne i zadovoljavaju nadolazeće ErP standarde.

Rezervoari će se izrađivati u tri standardne veličine od 150, 250 i 350 litara sa napomenom da je 150 isključivo monovalentne opcije (jedan cevni razmenjivač), dok je 250 i 350 monovalentne ili bivalentne opcije (dva cevna razmenjivača). Još jedna lepa novost je i povećanje maksimalne moguće temperature rezervoara sa dosadašnjih 75⁰C na 85⁰C, što će sigurno poboljšati akumulaciju dozračene solarne energije na godišnjem nivou. Kolektori ostaju nepromenjeni, odnosno „drainback“ sistemi će koristiti auroTHERM VFK 135, a pritisni sistemi će koristiti auroTHERM VFK 125 i VFK 145.

Veliki iskorak je napravljen u korisničkom interfejsu koji je sada informativniji i pregledniji. Na ekranu u osnovnom prikazu korisnik može da očita i parametre poput temperature kolektorskog polja, programiranog načina rada, dnevni prikaz solarne dobiti, rada solarne pumpe, prikaz odnosa sunčanog prinosa i temperature rezervoara i dr.

Meni sadrži čitav niz korisnih funkcija i programa koji će u startu omogućiti pravilno puštanje sistema u rad, a potom sav komfor korisniku po pitanju upravljanja, vodeći računa o potrošnji energije. Svakako je potrebno napomenuti i da je, osim već standardnog C1/C2 kontakta za potporu zagrevanja PTV, elektronika opremljena komunikacijskom vezom eBUS, putem koje je moguće povezati današnji calorMATIC 470/4, a u budućnosti i nove regulacije što će dodatno poboljšati način upravljanja, odnosno očitavanja informacija.

Sa novom generacijom auroSTEP plus, Vaillant je ponudio tržištu inovativni koncept solarnog sistema za pripremu potrošne tople vode koji svojim modularnim pristupom pruža mogućnost prilagođavanja potrebama korisnika uz visok nivo energetske efikasnosti.