Kuvajt

Konferencija je nastavak pet ranije održanih skupova koje su privukle međunarodnu pažnju stručnjaka na polju istraživanja i razvoja energetike. O uspešnosti konferencije govori i činjenica da je zvanično podržava i promoviše Međunarodno društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE).

Osnovni fokus i tema konferencije bio je „Napredak u oblasti istraživanja i razvoju energetike“, dok je posebna pažnja posvećena novim, savremenim tehnologijama za konverziju i očuvanje energije, kao i strategijama upravljanja energijom sa ciljem optimizacije energetskih sistema i racionalnog korišćenja energetskih resursa u glavnim sektorima potrošnje energije u sušnom regionu Arapskog poluostrva. Sama konferencija koncipirana je tako da okupi vodeće svetske naučnike, istraživače, stručnjake ove oblasti, izvršni kadar i regionalne političare kao donosioce važnih odluka u ovoj oblasti, kako bi razmenili svoja iskustva i rezultate istraživanja o relevantnim dostignućima koja se primenjuju u energetskim sistemima. Konferencija je okupila više od 300 učesnika iz regiona i iz sveta, dok je tehnički program bio bogat i raznolik.

Na programu je bilo četiri plenarna predavanja i oko 50 tehničkih i naučnih radova, podeljenih u dve paralelne sesije svakog dana. Takođe, održano je nekoliko radionica dok su učesnici konferencije imali priliku da posete izložbu opreme vodećih kompanija u ovoj oblasti.

Autori su izložili radove u okviru nekoliko interesantnih sesija kao što su Primena obnovljivih izvora energije (Renewable Energy Applications), Termalna ugodnost i kvalitet vazduha (Thermal Comfort and Indoor Air Quality), Atipične tehnologije hlađenja (Not-in-Kind Cooling Technologies), Energetski menadžment (Energy Management), Primena tehnologija za hlađenje (Cooling Applications), Prenos toplote (Heat Transfer), Omotač objekta (Building Envelope), Energetske performanse (Energy Performance), Tokovi fluida (Fluid Flow), Rashladni fluidi (Refrigerants), kao i Energetska postrojenja i njihova primena (Power Plant Applications).

Izloženi su i radovi posebno pozvanih predavača, a održana je obuka za podršku projektovanju i izgradnji lokalnih kapaciteta. Održana je i posebna sesija na temu budućnosti i trendova obrazovanja u oblasti.

Ključni govornici detaljno su približili učesnicima teme svojih istraživanja na vrlo atraktivan način koji je pobudio diskusiju. Dr Adnan Shihab-Eldin, generalni direktor Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, govorio je na temu “Energy Challenges in Kuwait and GCC: in Low Oil Price Environment”. John W. Field, predsednik UK Chartered Institution of Building Services Engineers, ukazao je na trenutno stanje sertifikacije i obeležavanja performansi zgrada u svom radu “International Developments in Certification and Labelling of Building Performance”. Zatim je predsednik ASHRAE-a, Timothy G. Wentz, PE, HBDP, vanredni profesor na Univerzitetu Nebraska, SAD, u radu pod naslovom “HVAC Trends and Strategies: The Future of Smart Buildings and System Efficiencies” govorio o trendovima i strategijama sistema KGH. Veliko interesovanje kod učesnika izazvao je prof. Ahmed F. Ghoniem (Professor of Mechanical Engineering at MIT, sa temom “Carbon capture, Reuse and Storage; Drivers and Emerging Technologies”, dok je dr Sitaraman Chandra Sekhar , profesor na National University of Singapore, izložio predavanje na temu “Sustainable HVAC Technologies for Occupant Comfort and Well-Being in the Built Environment”.

Naučni odbor konferencije činili su lideri u oblasti GCC regiona: Faisal Al-Juwayhel, Ammar Alsairafi, Esam Alawadhi, prof. dr Tim Wentz, predstavnik ASHRAE, kao i Costas Balaras, Research Director, Institute for Environmental Research & Sustainable Development, National Observatory of Athens, dok je predsednik konferncije bio prof. dr Walid Chakroun sa Kuvajtskog univerziteta.

Na konferenciji su učestvovli i istraživači iz Srbije sa Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom sadu, Milovan Medojević koji je izložio rad na temu “Energy Efficiency and Optimization Measures of Compressed Air Systems with Pneumatic Cylinders as an End Compressed Air Energy Users in the Large Exibition Hall”, u okviru sesije Atipične tehnologijehlađenja (Not-in-Kind Cooling Technologies), kao i Milana Medojević sa radom na temu “Energy Consumption Indicators of Public Facilities in AP Vojvodina with Focus on Human Factor and Factors Influencing Energy-Saving Behavior of Employees” u sesiji Termalni komfor i kvalitet vazduha (Thermal Comfort and Indoor Air Quality). Oba rada izazvala su interesovanje kod učesnika, koje je potom bilo propraćeno diskusijom.

Organizatori su se veoma potrudili da učesnici svoje slobodno vreme kvalitetno iskoriste razgledanjem znamenitosti grada i druženjem u večernjim časovima.

Predstavnici ASHRAE iskoristili su priliku da učesnike pozovu na zimsku konferenciju ASHRAE-a koja će se održati u Las Vegasu, Nevada, SAD, od 28. januara do 1. februara 2017. godine. Očekuje se da će ovo biti do sada najveća ASHRAE konferencije i izložba KGH opreme do sada, a procenjeno je da će događaju prisustvovati više od 60.000 posetilaca.

Pripremili: Milovan i Milana Medojević,
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu