Novi EC motori za uređaje za obradu vazduha

EC motor

Sistemi za ventilaciju i klima-uređaji nalaze se među prvih pet potrošača električne energije. Prateći trendove uštede energije, kompanija Domel je još 2009. godine započela proizvodnju električno komutiranih (EC) motora posebno namenjenih uređajima za obradu vazduha. Ovi motori su u skladu sa regulativama i direktivama o efikasnosti motora Evropske komisije i garantuju velike uštede energije i kratko vreme otplate. Ovi proizvodi prevazilaze klasu IE4 (Super Premium efficiency) i, u skladu sa novim standardom IEC/EN 60034-30-2, zadovoljavaju kriterijume klase IE5 (Ultra Premium efficiency).

Razvijajući visokoefikasne motore, posebnu pažnju smo posvetili optimalnoj upotrebi materijala, savremenoj tehnologiji i dugotrajnom radu. Kvalitet EC motora dodatno je povećan njihovim visokim kapacitetom i snažnim, robustnim kućištem, optimalnom koordinacijom motora i kontrolera i kontrolisanjem položaja rotora bez davača Hall. EC motorima nije potrebno održavanje jer, osim sistema ležajeva, nemaju mehaničke delove koji trpe trenje ili habanje. Ovi motori su visokoefikasni (do 96%) i vrlo su snažni. Treba dodati da su Domel-ovi EC motori veoma kompaktni i kratki.

Prilikom izbora sistema sa motorom, troškovi održavanja su od velike važnosti. Prosto poređenje nabavnih cena daje pogrešan uvid jer se zanemaruju znatne uštede koje se postižu korišćenjem efikasnijih sistema.

Motori imaju manje operativne troškove jer su vrlo efikasni u širokom rasponu brzina i snage. Ako poredimo Domel-ove EC motore sa standardnim AC motorima u klasi efikasnosti IE2, inovativni EC motori za uređaje za obradu vazduha štede 62 GWh na godišnjem nivou, što znači uštedu od 35.000 tona CO2 ili 17 miliona € (pretpostavljeno je 4000 h/god. i prosečna cena električne energije EU27, prema Evropskom energetskom portalu – www.energy.eu). Osim niskih operativnih troškova, prednosti Domel-ovih EC motora su: izuzetno visoka efikasnost do 96%, vrlo visoka efikasnost u svim radnim uslovima, upotreba uobičajenih rudnih magneta (feritnih magneta), robustna konstrukcija (Ingress Protection 54), dugotrajan rad najvišeg kvaliteta, bez održavanja, niska buka, mala težina, mali gabariti, precizno upravljanje brzinom, EC motori nemaju davače Hall, pa je veza između motora i kontrolera vrlo jednostavna, brza isplativost.

Stalnim razvojem i novim tehnologijama, Domel uvek ima nešto novo čime pokreće trendove.

Detaljnije…