Kako smanjiti emisiju ugljen-dioksida u gradovima?

Gradovi

Tehnologije toplotnih pumpi mogu zadovoljiti zahteve za energijom stambenih i komercijalnih objekata bez gubitka ugodnosti i kvaliteta. One su realna šansa za spajanje potreba i energetskih ciljeva u Evropi i svetu.

Evropa finansira projekat „Sledeća generacija toplotnih pumpi za obnavljanje zgrada“ (GreenHP) čiji je cilj razvijanje naprednog sistema grejanja sa najmanjim uticajem na životnu sredinu korišćenjem toplotnih pumpi vazduh–voda koje su i ekonomične i ekološki prihvatljive.

Zbog manjka prostora u gradovima toplotne pumpe bi trebalo ugraditi u postojeće zgrade i one moraju biti kompatibilne sa postojećim sistemima grejanja. Osim toga, troškovi instalacije i eksploatacije moraju biti takvi da nove toplotne pumpe budu ekonomski prihvatljive.

Projekat GreenHP usmeren je na višeporodične ili komercijalne zgrade sa oko 600 m2 korisnog prostora. Zasniva se na toplotnoj pumpi vazduh–voda koja može da isporuči do 30 kW za zagrevanje prostora i grejanje potrošne tople vode. Pumpe vazduh–voda su koštaju manje od toplotnih pumpi vezanih za zemlju i mnogo se lakše instaliraju.

Istraživači razvijaju koncept rada kombinovanog sa fotonaponskim i sunčevim toplotnim sistemom i razmatraju propan kao alternativni rashladni fluid. Oni će prikazat i kako se toplotna pumpa vazduh–voda može uklopiti u velike energetske sisteme, naročito u pametne mreže. Osim toga, energija će se skladištiti racionalnije.

Sva navedena istraživanja na više nivoa deo su trogodišnjeg opsežnog projekta koji pokriva sve od komponenti toplotnih pumpi do koncepata integracije naprednih sistema.

Projekat GreenHPima sledeće glavne ciljeve istraživanja u tri nivoa.

Na nivou komponenata

 • • Novi koncepti razmenjivača toplote sa lemljenim aluminijumom i bioničkim rashladnim fluidom.
 • • Novi koncepti kompresora.
 • • Optimizovani sistemi ventilatora i protoka vazduha sa novim metodama protiv smrzavanja i za odleđivanje.

Na nivou uređaja

 • • Smanjivanje količine rashladnog fluida.
 • • Visokoefikasne toplotne pumpe.

Na nivou sistema

 • • Holistička strategija upravljanja sistemom.
 • • Koncept upravljanja energijom za integraciju u pametne mreže.

Mogući uticaj

Očekivani rezultati projekta GreenHP su sledeći.

 • • Dokazati da su toplotne pumpe vazduh–voda najznačajnija buduća tehnologija za obnavljanje zgrada u gusto naseljenim područjima i gradovima.
 • • Dokazati mogućnosti značajnog smanjenja količine rashladnih fluida u toplotnim pumpama vazduh–voda i promociju alternativnih rashladnih fluida.
 • • Dokazati da se toplotne pumpe vazduh–voda mogu integrisati u postojeće velike sisteme zajedno sa drugim izvorima obnovljive energije.
 • • Dokazati kako bi trebalo da funkcioniše upravljanje toplotnim pumpama vazduh–voda u pametnoj mreži.
 • • Istaći mogućnost upotrebe toplotnih pumpi vazduh–voda za grejanje višeporodičnih i komercijalnih zgrada.
 • • Otvoriti put za šire prihvatanje ovakvog sistema u urbanim područjima.

Potencijalni uticaji sistema GreenHP su sledeći.

 • • Značajno povećanje energetske efikasnosti sistema za grejanje i hlađenje višestambenih zgrada u urbanim sredinama.
 • • Proširiti polje primene toplotnih pumpi korišćenjem pumpi vazduh–voda visokog kapaciteta i pumpi sa alternativnim rashladnim fluidima sa isplativom integracijom u velike sisteme.
 • • Racionalnije korišćenje i skladištenje energije.
 • Konzorcijum čini devet partnera: tri istraživačka instituta – Austrian Institute of Technology, KTH, Fraunhofer ISE, pet partnera iz industrije – Emerson Climate Technologies, Hesch-Schröder, Ziehl-Abegg, AKG and Gränges, i jedno udruženje – European Heat Pump Association.

Partneri u projektu su sigurni da će sistem toplotnih pumpi GreenHP svojim novim tehničkim rešenjima za efikasno grejanje imati veliki uticaj na evropski građevinski sektor. Da bi se ostavio što jači utisak, konzorcijum će svoje rezultate dostavljati ne samo proizvođačima toplotnih pumpi, već i arhitektama, urbanistima, istalaterima i krajnjim korisnicima. Time će GreenHP značajno doprineti održivim energetskim sistemima i, konačno, gradovima bez emisije CO2.

Više informacija na www.greenhp.eu