Даикин нуди савете за инсталацију R32

Daikin Europe је направио белу књигу о предностима R32 и нуди савете и одговоре у вези са његовом „умереном запаљивошћу“.

Даикин тренутно у Европи нуди три уређаја који користе овај нови расхладни флуид са ниским потенцијалом глобалног загревања, а нуди и белу књигу за инсталатере и сервисере.

Иако је у Европи релативно нова компанија, Даикин је крајем 2012. у Јапану први у свету понудио клима-уређај са расхладним флуидом R32. Од тада је инсталирано неколико милиона уређаја у разним земљама као што су Аустралија, Нови Зеланд, Индија, Тајланд, Вијетнам, Филипини, Малезија и Индонезија.

Упркос забринутости због „умерене запаљивости“, Даикин тврди да су инсталација и сервисни поступци за R32 слични као и за R410A. „То је обичан расхладни флуид и рад са њим не може бити једноставнији“, каже се у Даикиновој белој књизи. „R32 се и лакше обнавља и поново користи“.

Радни притисци за R32 су врло слични притисцима за R410A, а R32 је лакши за руковање током пуњења, кажу у Даикину, јер, за разлику од R410A, R32 се може пунити и у гасном и течном стању.

Стручњаци Даикина објашњавају зашто се R32 класификује као A2L „умерено запаљив“ када безбедносни подаци кажу да је изузетно запаљив. Међународни стандард ISO 817:2014 сада дели запаљивост расхладних флуида на четири категорије. Класа 1 – без простирања пламена. Класа 2Л – ниска запаљивост. Класа 2 – запаљиво. Класа 3 – висока запаљивост. Ове класификације су познате као незапаљиво, умерено запаљиво, запаљиво и јако запаљиво.

„Класификација се заснива на неколико критеријума, као што је доња граница запаљивости, температура сагоревања и брзина горења“, кажу у Дакину. Ова класификација се користи као референтна у другим стандардима који говоре о примени опреме, на пример о постављању клима-уређаја у просторију одређене величине и врсте зграде“.

Класификација запаљивости исказана у Списку података безбедности материјала одређена је у складу са Глобално усклађеним системом класификације и означавања хемијских једињења (GHS).

„Класификација запаљивих гасова GHS има много једноставнији приступ који најчешће представља смернице за правила међународног транспорта“, тврде у Даикину.

Гасови су класификовани само по проценту концентрације гаса довољном да се образује запаљива мешавина у ваздуху. Други важни чиниоци – колико се гас лако запали, или како се понаша кад је запаљен – нису узети у обзир.

„Зато је у списку података о безбедности R32 класификован као изузетно запаљив, као пропан (R290) или изобутан (R600а), иако се њихове запаљивости у реалности веома разликују“, кажу Дакинови стручњаци.

Значи да корисници R32, као и осталих расхладни флуида, морају поштовати европска и национална правила безбедности, као и упутства произвођача опреме и цилиндара са R32.

Иако је само „благо запаљив“, у Даикину инсистирају на мерама предострожности при раду са R32.

R32 се неће запалити ако концентрација у просторији остане испод доње границе запаљивости (0,306 kg/m3). Међународно и европско безбедносно законодавство и стандарди, као што су ЕN 60335-2-40 и EN 378, дефинишу смернице знатно испод најниже тачке запаљивости у случају неконтролисаног цурења.