ЕN 1886 – европски стандард за механичке особине уређаја за припрему ваздуха

ЕN 1886 је европски стандард за механичке особине уређаја за припрему ваздуха у целини, одређујући методе тестирања, захтеве тестирања и класификацију. Механичке особине су: механичка јачина кућишта, пропуштање ваздуха кроз кућиште, пропуштање ваздуха око филтера, емитовање топлоте (кућишта), премошћавање топлоте (кућишта), звучна изолација.

Механичка јачина кућишта

Механичка јачина кућишта је јачина структуре конструкције ове јединице. Класификација овог параметра се заснива на угибању панела и рамова јединице за припрему ваздуха. Приликом тестирања, уређај је подвргнут унутрашњем позитивном притиску од 1.000 Pa, а затим унутрашњем негативном притиску од 1.000 Pa и у оба случаја се мери угибање.

Затим се уређај подвргне вишим притисцима како би издржао највећи притисак вентилатора без трајног угибања (свако угибање > 2 mm), до унутрашњег позитивног притиска од 2.500 Pa, затим до унутрашњег негативног притиска од 2.500 Pa. Угибања се и сада мере.

 

Пропуштање ваздуха кроз кућиште

Са једне стране, то је кључни параметар за показивање да ли се сва енергија утрошена за рад вентилатора троши за стварање одређеног протока ваздуха у одређеној тачки, а са друге стране, овај параметар показује да ли у уређај за припрему ваздуха допире непланирани ваздух. Са тачке квалитета унутрашњег ваздуха, овај параметар је критична тачка када филтер није последња секција уређаја за припрему ваздуха, са долазне стране ваздуха, јер постоји висока опасност од мешања пречишћеног и непречишћеног ваздуха (ваздух који пропусти кућиште) у просторији.

Тестови на пропуштање кућишта се изводе после тестирања механичке јачине кућишта. Они почињу излагањем уређаја унутрашњем негативном притиску од 400 Pa и мерењем пропуштања кроз кућиште. Затим се иста процедура понавља, али под позитивним унутрашњим притиском од 700 Pa и поновним мерењем пропуштања.

 

Пропуштање око филтера

Овај параметар нам казује да ли је сав ваздух који прође кроз филтере заиста пречишћен. Пропуштање око филтера смањује стварну ефикасност филтера јер ваздух који га заобиђе није пречишћен, што је врло важно у зградама са захтевима за високим квалитетом унутрашњег ваздуха, као што су болнице и лабораторије. За тестирање пропуштања око филтера, уређај се излаже унутрашњем позитивном и негативном притиску од 400 Pa.

 

Емитовање топлоте

Топлота коју емитује кућиште говори о стању термичке изолације уређаја за припрему ваздуха и показује колики су термички губици између унутрашњости и спољашњости уређаја.

Емитовање топлоте U, W/m2K, мора се постићи када је у стабилним условима разлика температура између унутрашњости и спољашњости 20 K. Површина за израчунавање вредности U мора одговарати спољној површини кућишта (без основног рама и поклопца који је, на пример, саставни део уређаја отпорног на временске услове).

 

Премошћавање топлоте (кућишта)

Овај параметар је од кључне важности за разумевање термалних губитака између унутрашњости и спољашњости на критичним локацијама јединице за припрему ваздуха, као што су места састављања делова, између важних профила и врата, углова кућишта итд.

Тест се изводи у условима када је разлика у просечној температури између унутрашњости и спољашњости уређаја 20 K. Мери се тачка са највишом температуром на спољној површини. Однос разлике између унутрашње просечне температуре ваздуха, највише спољне температуре и просечне разлике температуре између ваздуха у унутрашњости уређаја и ван њега, представља фактор премошћавања топлоте.

 

Звучна изолација

Извор звука у кутији (кућишту) треба поставити на два сукцесивна места. На оба места треба измерити ниво звучног притиска октава на удаљености од 1.400 mm од спољне површине кућишта. Ниво звучног притиска се мери у опсезима октава од 125 Hz до 8 kHz.

Средњи звучни притисак извора звука са кућиштем биће одређен аритметичком средином двају мерења за сваки опсег октава. Затим се мери ниво звучног притиска извора без кутије за сваки опсег октава.

Губитак звука за сваки опсег октава представља разлику између средњег звучног притиска извора звука и средњег звучног притиска кутије у којој је извор звука (упросечено за два положаја извора звука).

Опширније...