ECA Network

Подршка стратегији Србије за постепено искључивање HCFC

Р егионална озонска мрежа за Европу и Централну Азију (мрежа ЕСА) основана је 2003. године и она, у сарадњи са другим агенцијама, помаже земљама у региону да ускладе своје обавезе постепеног искључења из употребе супстанци које оштећују озонски омотач према Протоколу из Монтреала.

Озонска канцеларија при министарству надлежном за заштиту животне средине, и UNEP OzonAction више година учествују на годишњем конгресу о КГХ и спонзори су полудневног форума о савременим технологијама погодним за очување озонског омотача и климатских услова.

Побољшање енергетске ефикасности у новим технологијама хлађења погодним за очување климатских услова и озонског омотача

У свом интервјуу за први број часописа "КГХ" у 2013. години, координатор Озонске мреже за Европу и Централну Азију, господин Халварт Копен, између осталог је рекао:

Велики је успех организовати такав међународни конгрес и изложбу сваке године и привући истакнуте предаваче и учеснике из Србије и иностранства. То омогућује да се буде виђен на међународном плану и унапређује посао у овом сектору. Форуму пружамо подршку као делу стратегије Србије у постепеном искључивањеу HCFC расхладних флуида са првенственим циљем да се посетиоци упознају са алтернативама које су погодне за очување озонског омотача и климатских услова и да се упознају са новим технолошким достигнућима. Нарочито ценимо допринос који су дала српска предузећа и академска јавност.

Озонска канцеларија Министарства и UNEP OzonAction заједно уређују рубрику Озонске стране у тромесечном часопису "КГХ". Ево шта о Озонским странама и часопису "КГХ" каже г. Копен:

Часопис "КГХ" је важан инструмент који омогућава редован контакт са члановима Друштва за КГХ и да се буде у току са новим технологијама, производима, трендовима, догађајима у Србији и региону. Озонске стране конкретно пружају повољну прилику да Министарство и UNEP доспеју до релевантних заинтересованих лица, да упознају читаоце са предстојећим законима и прописима и активностима мреже ЕСА. Сличне иницијативе подстичемо и у другим земљама из мреже.

О приоритетима UNEP-а и мреже ЕСА, г. Копен је рекао следеће.

Поред главног циља да помогнемо земљама да поступају у складу са одредбама Протокола из Монтреала и да им помогнемо, у сарадњи са другим агенцијама које се тиме баве, да спроведу своје стратегије о постепеном искључивању из употребе HCFC расхладних флуида, усмерени смо на рад са главним заинтересованим странама у земљама, као што су законодавци и државна тела, како би унапредили и ускладили законодавство о супстанцама које оштећују озонски омотач са националним и царинским управама, како би се осигурало праћење трговине овим супстанцама и спречила илегална трговина, затим са пројектантима и архитектама, како би већ у фази пројектовања зграда узели у обзир еколошки погодне технологије грејања и хлађења, и на крају, са националим удружењима стручњака за хлађење и климатизацију, да би били информисани о технологијама и својим члановима обезбедили одговарајућу обуку. У овом контексту, такође промовишемо исплативе приступе електронском учењу за техничаре који се баве хлађењем и климатизацијом.

О мрежи ЕСА

UNEP

Регионална озонска мрежа Европе и централне Азије је основана 2003. године уз техничку и финансијску подршку Мултилатералног фонда. Она је сада део UNEP DTIE CAP програма и укључује 12 држава чланица мреже, које се у контексту Монтреалског протокола сматрају земљама члана 5, тј. земљама у развоју: Албанију, Јерменију, Босну и Херцеговину, Хрватску, Грузију, Киргистан, ФJР Македoнију, Молдавију, Црну Гору, Србију, Турску и Туркменистан.

Поред редовних чланица мреже, на састанцима учествују и земље са економијама у транзицији из овог региона и то: Азербејџан, Белорусија, Казахстан, Руска Федерација, Таџикистан, Украјина и Узбекистан.

ECA мрежа представља сталну интерактивну платформу за координаторе Озонских канцеларија у земљама у региону за размену искустава, знања и идеја са партнерима у земљама у развоју и развијеним земљама, а све у циљу испуњавања обавеза преузетих потписивањем Монтреалског протокола и амандмана на протокол. Кроз сталне активности мреже - годишње и тематске састанке и трајне дијалоге, повезивање омогућава проток информација, стицање вештина и успостављање контаката који су непоходни за успешно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски омотач, у складу са одредбама Монтреалског протокола.

Радни језици мреже су енглески и руски.

UNEP Paris Team

Руководећи тим мреже ECA, UNEP OzonAction у Паризу: гђа Mugure Kibe, г. Jim Curlin, гђа Benedictine Desbois, гђа Jo Chona, гђа Jemal Purliyeva, г. Halvart Koeppen, гђа Shamila Nair-Bedouelle, г. Mikheil Tushishvili, гђа Barbara Huber (слева)