ASHRAE и Одељење за енергију САД обнављају меморандум о разумевању

Атланта – Истичући своју посвећеност побољшању ефикасне употребе енергије, ASHRAE и Одељење за енергију САД (Department of Energy – DOE) обновили су меморандум о разумевању. 

Споразум су недавно потписали Том Феникс (Tom Phoenix), тадашњи председник ASHRAE-а, и Давид Даниелсон (David Danielson), помоћник секретара за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије при DOE. Овај меморандум представља обновљени споразум потписан 2011. године. И ASHRAE и DOE се слажу да треба да наставе своју дугогодишњу сарадњу на побољшању ефикасне употребе енергије, побољшање видљиве и све шире примене обновљивих извора енергије и смањење утицаја коришћења енергије на животну средину.

„Обнављањем нашег меморандума о разумевању, ASHRAE и DOE изјављују да ће уложити заједничке напоре за очување енергије“, рекао је г. Феникс. „Настављање сарадње са DOE омогућиће нам да појачамо напоре за постизање значајних уштеда енергије без жртвовања угодности, квалитета ваздуха или продуктивности“.

ASHRAE и DOE ће заједно радити на остварењу следећих циљева подстицањем сталног развоја стандарда о енергетској ефикасности на следећи начин.

  • • За сваку следећу верзију Стандарда 90.1 Енергетски стандард за зграде осим ниских стамбених зграда, тражити усвајање свих технолошки могућих и економски оправданих мера енергетске ефикасности.
  • • Промовисање и подршка употребе Стандарда 90.1 и других одговарајућих стандарда кроз програме обуке, укључујући и самостално учење, грађевинске интеракције и обуке у огранцима ASHRAE-а.
  • • Подстицање увођења Стандарда 90.1 у грађевинске прописе Међународне организације за стандардизацију (International Standards Organization – ISO), за шта су издате позитивне смернице.
  • • Подстицање савремених концепата енергетског пројектовања, као што су Напредне смернице енергетског пројектовања 50%.
  • • Сарадња, развој и примена следеће генерације расхладних флуида са малим потенцијалом глобалног загревања уз истовремено повећање енергетске ефикасности опреме.
  • • Сарадња на стварању и подстицању јасних и доследних информација грађевинској индустрији о енергетском рангирању и обележавању и олакшавању њихове доступности.
  • • Сарадња и подршка Иницијативи за боље зграде кроз активности попут Удружења за боље зграде и Такмичења за најквалитетнију студију случаја боље зграде.
  • • Сарадња са заједницом грађевинаца и додирним струкама ради подстицања употребљивости грађевинског софтвера и интегрисаних решења са циљем повећања енергетске ефикасности, здравља и продуктивности у новим и постојећим зградама.