Комитет за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност

Програм рада Комитета за 2016. годину

1. За даљи рад Комитета неопходно је израдити базу података привредних субјеката у области расхладне технике, која обухвата:

  •  списак предузећа,
  •  списак инжењера,
  •  списак сервисних техничара.

2. За даљи рад Комитета неопходно је израдити базу података расхладних инсталација и топлотних пумпи због контроле цурења супстанци које могу да утичу на оштећење озонског омотача и глобално загревање.

3. Организација стручних предавања ради усавршавање чланова Комитета и

  •  промоције примене природних расхладних флуида,
  •  обуке чланова у циљу смањења употребе HFC расхладних флуида,
  •  обуке чланова у циљу смањења потрошње енергије,
  •  промовисања „Ф“ гас регулативе (припрема за 2017. год.).

4. Публиковање стручних радова и публикација.

5. Учествовање у конкурсима који се односе на уштеду енергије и заштиту животне средине,

6. Учествовање у изради / превођењу стандарда из области расхладне технике, топлотних пумпи и енергетске ефикасности.

7. Проширење сарадње са UNEP-ом (природна расхладна средства) и UNIDO-м (сертификација).

8. Успостављање боље сарадње са републичким министарством задуженим за заштиту животне средине.

9. Успостављање сарадње са међународним организацијама као што је EURAMMON.

10. Проширење сарадње са сродним стручним удружењима из региона.

11. Омасовљење чланства Комитета односно Друштва за КГХ.

12. Ућешће у обуци сервисних техничара и инжењера путем „E“ learning-a.

13. Делегирање чланова у испитну комисију према Уредби о сертификацији сервисних техничара.

14. Делегирање чланова у радни тим UNIDO-а ради реализације програма истраживања ОДС алтернатива.

15. Припрема озонских страница у часопису КГХ.

16. Учествовање у припреми конгреса и изложбе о КГХ.

17. Припрема Форума о новим технологијама хлађења у оквиру конгреса о КГХ.

18. Помоћ UNEP-у у организацији Тематског састанка ЕСА мреже који ће се одржати паралелно са конгресом о КГХ.

19. Учествовање председника Комитета у раду Daikin High Level Expert Meeting, Ostende, Belgija, 20. do 23.6.2016.

20. Организација обиласка производних предузећа из области расхладне технике и топлотних пумпи у земљи и иностранству.

Записник са седнице можете преузети овде.